[banner]Kampen om Tungtvannet av Steinar Varsi

Kampen om tungtvannet; Ordliste

Dette er en ordliste over noen av de ord/uttrykk og navn som finnes i 'Prosjekt IMI'. For å returnere til siden du kom fra hos meg, klikker du bare på det ordet som bragte deg hit, eller du bruker 'back' eller 'tilbake'-knappen på nettleseren din.

OBS: Alle pekerene i denne ordlisten går til andre av mine sider. Ha dette i minne når du kommer tilbake til disse igjen. Eksterne pekere finnes hovedsakelig på IMI-pekere.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A
Topp
B
Topp
C
Topp
D
Topp
E
Topp
F
Freshman
Den 19. november ble denne operasjonen iverksatt. Flyene tok av fra Skitten ved Wick i Skottland. De fløy over landingsområdet som Grouse hadde klargjort, men oppfattet ikke signalene fra bakken. Derfor måtte de snu. På tilbaketuren oppstod problemer med ising. Bare ett av bombeflyene kom tilbake til basen i Skottland. Det andre sammen med begge glideflyene styrtet på Vestlandet.
 
Topp
G
Grouse
Dette var fortroppen som ble sendt for å finne en egnet landingsplass og klargjøre den. De skulle også ta imot de britiske soldatene og føre dem fram til målet. De landet på Hardangervidda 18. oktober 1942.
Grouse ble ledet av fenrik Jens Anton Poulsson (24 år), og bestod ellers av sersjant Arne Kjelstrup (29 år), fenrik Knut Haugland (25 år) og sersjant Claus Helberg (23 år).
 
Gunnerside
Etter katastrofen med Freshman ble det bestemt at en ny gruppe skulle utføre en sabotasjeaksjon sammen med Grouse. Den nye gruppen fikk kodenavnet Gunnerside, og var med i Kompani Linge. Einar Skinnarland hadde på dette tidspunktet sluttet seg til Grouse.
Gunnerside ble ledet av fenrik Joachim Rønneberg (23 år), og bestod ellers av sersjant Birger Strømsheim (31 år), fenrik Knut Haukelid (31 år), sersjant Hans Storhaug (27 år), sersjant Fredrik Kayser (24 år) og fenrik Kasper Idland (24 år).
Den 16. februar 1943 hoppet soldatene i Gunnerside ut i fallskjermer over Hardangervidda. Men de landet på feil sted, var nær ved å miste deler av utstyret og lå værfaste. Grouse og Gunnerside fant hverandre etter en uke.
 
Topp
H
DF Hydro
Dampferja "Hydro" gikk den 30 kilometer lange strekningen mellom Mæl og Tinnoset som en del av transportsambandet Rjukanbanen og Tinnosbanen, hvor den fraktet jernbanevogner med hovedsakelig kunstgjødsel, ammoniumnitrat og ammoniakk, i tillegg til passasjerer.
DF "Hydro" ble senket ble 20. februar 1944, i tungtvannsaksjonen. Av 47 personer i båten omkom 14 nordmenn og fire tyske soldater, mens 25 nordmenn og fire tyske soldater ble reddet/overlevde. Det er satt opp et minnesmerke hvor de overlevende kom seg i land.
DF "Hydro" ligger i dag godt bevart på 430 meters dyp i Tinnsjøen, utenfor Rudsgrend.
 
Hydro
Rjukans største arbeidsplass
Topp
I
Topp
J
Topp
K
Topp
L
Topp
M
Topp
N
Topp
O
Topp
P
Topp
Q
Topp
R
Topp
S
SOE
forkortelse for Special Operations Executive som var en britisk, hemmelig militærenhet, opprettet 19. juli 1940 for å planlegge, lede og gjennomføre undergravingsvirksomhet og sabotasjeaksjoner mot tyskerne i okkuperte land. Hovedkvarteret lå i 64 Baker Street i London. SOE ble oppløst i januar 1946.
 
Topp
T
Topp
U
Topp
V
Topp
W
Topp
X
Topp
Y
Topp
Z
Topp
Sist oppdatert:

Til toppen