[banner]Kampen om Tungtvannet av Steinar Varsi

Kampen om tungtvannet; Mine kilder


Informasjon er hentet fra følgende bøker:
 • Tungtvanns sabotasjen, av Jens-Anton Poulsson.
  ISBN: 82-458-0803-2 Orion Forlag
 • Tungtvanns-aksjonen, av Asgeir Ueland.
  ISBN: 978-82-05-43037-2 Gyldendal Forlag
 • Operatøren, Knut Hauglands egen beretning, av Svein Sæter.
  ISBN: 978-82-04-15284-8 Cappelen Damm AS
 • Tungtvanns-sabotøren, Joachim H. Rønneberg - Linge-kar og fjellmann, av Gunnar Myklebust.
  ISBN: 978-82-03-29306-1 H. Aschehoug & Co
 • Sabotøren, et protrett av mennesket og krigshelten Fredrik Kayser av Kjell Harald Lunde.
  ISBN: 978-82-419-0232-1 Vigmostad Bjørke
 • Kampen om tungtvannet, av Knut Haukelid.
  Cappelen Damm AS
 • IMI, av Per Bøhn.
  F. Bruns Bokhandels Forlag, 1946
 • Brennpunkt Vemork, av Jomar Brun.
  ISBN: 82-00-06864-1 Universitetsforlaget
 • Me ville vera med, motstandsrørsla i Vest-Telemark, av Jon H. Ofte.
  Tokke historielag 1984
 • Hjemmestyrkene, av Sverre Kjeldstadli.
  Annet opplag 1959 H. Aschehoug & Co
 • Kompani Linge, Folkeutgave under redaksjon av Erling Jensen og Ragnar Ulstein 1962.
  Gyldendal Forlag
Følgende illustrasjoner er hentet fra 'En eller annen bok' av noen, forlag og årstall:

Følgende illustrasjon er hentet fra 'World Wide Web':


Sist oppdatert: 08. December 2014

Til toppen