Det 5. Bud, Pass på <center> koden!Hva er <center> koden?

Det er, hva man kaller "Netscapeisme". Dette er en kode, oppfunnet av Netscape til Netscape-browseren. Du tilføyer bare koden før og etter den koden du ønsker sentrert på skjermen. F.eks.:

<center>Sentrér dette.</center>


Hva er der galt med <center>?


Problemet med "Netscapeisme" er at ikke alle nettlesere støtter det. La oss prøve å se hvordan det ser ut på de fleste andre browsere:

<center>Sentrér dette.</center>

Det virker ikke! Dette er en kode som er oppfunnet av Netscape og hører ikke til "standarden" (det vil kanskje bli "standard", hvis alle andre nettlesere implementerte det).

Hva skal vi bruke da?

Bruk <P ALIGN="center">-konstruksjonen, for denne er kjent av nesten alle nettlesere på markedet, også Netscape!

<P ALIGN="center">Sentrér dette.</P>

ALIGN="center" attributten virker også på mange andre HTML-koder. F.eks.:

<H2 ALIGN="center">Tittel</H2>

Det eneste tilfelle hvor ALIGN="center", eller for den saks skyld &lt;center&gt koden ikke virker, er i forbindelse med TABLE.

På TABLE anbefaler vi at du bruker <TABLE ALIGN="center"> og deretter omgitt av <center> koder. Netscape støtter enda ikke <TABLE ALIGN="center">-konstruksjonen (selv om den burde). Ved å sette <center> koden omkring, sikrer du at tabeller også sentreres med Netscape.

Bør man da unngå Netscapeismen?

Nei, men du bør lese De Ti Bud før du forsøker.

Netscapeismer ignoreres rett og slett av nettlesere som ikke kjenner den koden. Når noe sentréres, hvorfor da kun støtte Netscape? Ved å bruke <PALIGN="center">, tillater du alle nettlesere å sentrére teksten/bildet ditt.

Hver gang du bruker Netscapeisme, så tenk på hvilken effekt den vil ha på andre browsere. Hvis det finnes andre koder som fungerer på samme måte, så bruk dem.

Et siste ord om <center> koden.

Det er blitt meg fortalt at Netcruiser ikke gjenkjenner <P ALIGN="center"> koden. Det er jeg lei av å høre. Det viser bare at utviklerne er mer oppmerksomme på "Netscapeisme" enn på "standarden".

Selv om det ikke er så mange Netcruiser-brukere, bør man allikevel ta hensyn. Det vil sikkert vare lenge innen flere nettlesere baserer seg på Netscape eller Internet Explorer.

Følgende vil (burde!) resultere i at alle nettlesere vil sentrere dette.

<center><P ALIGN="center">Tekst</P></center>

Er det editoren din som bestemmer over deg? Er du sikker?

Du er velkommen til å la andre se denne URL'en. Dette arbeidet, er Copyrighted 1995 av forfatteren, Sean Howard, og er IKKE frigitt til public-domain. Enhver form for distribusjon og kopiering av dette materiale er forbudt uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.
Kommentar fra oversetteren:
Etter at ha fått Sean Howard's velsignelse, har jeg etter beste evne forsøkt å oversette original teksten fra engelsk, da noen nordmenn fremdeles har lettere for å forstå norsk, enn engelsk. God fornøyelse med lesingen.

Copyright er likeledes også gjeldende for den norske oversettelsen. Steinar D. Varsi (steinar@varsi.net)