[banner]Kampen om Tungtvannet av Steinar Varsi

Kampen om Tungtvannet

Vemork-aksjonen eller "Operasjon Gunnerside", var en militær, alliert sabotasjeaksjon under andre verdenskrig for å sprenge Norsk Hydros fabrikk på Vemork ved Rjukan i Telemark. Fabrikken produserte tungtvann som var viktig for tysk atomforskning og eventuell produksjon av atomvåpen. Vemork-stasjonen ble ødelagt 27. februar 1943. Hydros anlegg lå foran Vemork kraftstasjon, der Norsk Industriarbeidermuseum nå holder til.

Special Operations Executive (SOE) var en britisk, hemmelig militærenhet, opprettet 19. juli 1940 for å planlegge, lede og gjennomføre undergravingsvirksomhet og sabotasjeaksjoner mot tyskerne i okkuperte land. Sabotasjeaksjonene fikk kodenavnene 'Grouse', 'Freshman,' og 'Gunnerside', som tilslutt klaret å stoppe produksjonen i begynnelsen av våre 1943.

Tungvannsaksjonen omfattet også Tinnsjøaksjonen, der jernbanefergen DF Hydro ble senket på Tinnsjø 20. februar 1944[1] for å hindre utskiping av tungtvannholdig lut som ble produsert etter at fabrikken kom i gang igjen.

Vemork-anlegget ble forgjeves bombet fra fly 16. november 1943. Produksjonen ble siden flyttet til Tyskland. Etter krigen viste det seg at tyskerne neppe hadde kommet langt nok i sin forskning til å kunne lage atomvåpen selv om de hadde hatt tilgang på tungtvannet.


Grouse ble ledet av fenrik Jens Anton Poulsson, og bestod ellers av sersjant Arne Kjelstrup, fenrik Knut Haugland og sersjant Claus Helberg. Gunnerside ble ledet av fenrik Joachim Rønneberg, og bestod ellers av sersjant Birger Strømsheim, fenrik Knut Haukelid, sersjant Hans Storhaug, sersjant Fredrik Kayser og fenrik Kasper Idland.
Sist oppdatert:

Til toppen